Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plastičnih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

                   
   

O INDUSTRIJI
PLASTIČNIH MASA U SRBIJI

 
       
   

Bazni sektor

Izgrađen krajem 70-tih i početkom 80-tih godina, predstavlja osnovu industrije plastičnih masa Srbije. Raspolaže dovoljnim kapacitetima visoko-tonažnih plastičnih masa za pokrivanje potreba domaćih prerađivača kao i značajnih količina za izvoz. Na bazi pirolize kapaciteta 200.000 t etilena, 85.000 t propilena i 45.000 t C4-frakcije, bazni sektor raspolaže kapacitetima za proizvodnju:
- polietilena visoke gustine (HDPE) 60.000 t
- polietilena niske gustine (LDPE) 45.000 t
- polipropilena (PP) 30.000 t

Do 1992. godine petrohemijski kompleks ostvarivao je proizvodnju i iznad nominalnih kapaciteta. Od 1992. do 2000. godine petrohemijska proizvodnja je prekidana iz poznatih razloga. Visokostručni kadar ove industrije, uz maksimalno zalaganje, uspeo je da održi visoki kvalitet petrohemijskih proizvoda, kao i da uvede nove tipove i usavrši postojeće.

Uvoz plastičnih masa u SCG je slobodan, uz carinsko opterećenje 3-5%, za sirovine koje se proizvode u SCG, i 1% za one koje se u SCG ne proizvode. Domaća petrohemijska industrija pokriva domaće tržište svojim proizvodima 40-60% bilo zbog nedostatka pojedinih tipova (umrežavajući polietilen, kopolimer polipropilena, HDPE za rašel vreće i sl.) bilo zbog izražene konkurencije stranih snabdevača.

Proizvodnja tečnih smola je u SCG zastupljena kod nekoliko proizvođača. Proizvode se fenolne, karbamidne, melaminske, epoksidne i zasićene i nezasićene poliestarske smole. Najveći deo ove proizvodnje koristi se u industriji boja i lakova, zatim za proizvodnju gitova i lepila, dok se u industriji plastičnih masa koriste samo nezasićene poliestarske smole i u vrlo malom obimu epoksidne smole.

Nekoliko proizvođača raspolaže i značajnim kapacitetima za kompaundiranje. Proizvode se neplastifikovan i plastifikovan PVC granulat za primenu u industriji plastike, kablovskoj i industriji žica, industriji obuće i sl.

Uz proizvodnju polipropilena, kompaundiranjem se proizvodi široka paleta PP kompaunda za opštu i tehničku primenu, što doprinosi zameni nekih polimera koji se u SCG ne proizvode i proširuje primena polipropilena.

 
       
       
   

Sektor prerade plastičnih masa

Do 1992. godine, proizvodnjom polugotovih i gotovih proizvoda od plastičnih masa bavila su se uglavnom društvena preduzeća, dok su privatni proizvođači, kao zanatske radionice, egzistirali više od 20 godina ali sa malim udelom u ukupnoj proizvodnji.

Od 1994. godine, privatni sektor doživljava pravu ekspanziju, i beleži sve veće učešće u ukupnoj proizvodnji plastičnih proizvoda. Mnoge zanatske radionice prerastaju u prave industrijske proizvođače. Intenzivna investiciona aktivnost privatnih proizvođača uglavnom je rezultirala dupliranju kapaciteta već postojećih društvenih preduzeća. Međutim, osvojeno je i mnogo novih proizvoda a za neke od njih podignuti novi pogoni sa najsavremenijom opremom (PVC vrata i prozori, PET predforme i zatvarači, PP cevi za kućne vodovodne i grejne instalacije, poliamidne cevi za pneumatiku i hidrauliku, profili za mašinsku obradu i sl.).

 
       
    Proizvodnja tubularnog polietilenskog (PE) filma zastupljena je kod velikog broja proizvođača koji proizvode poljoprivrednu foliju, građevinsku foliju, termoskupljajuću foliju, streč film, film za kaširanje, kao i ambalažu na bazi PE folije.

Za potrebe pakovanja i drugih primena proizvode se biorijentisani PP i PET film, liveni PP film, koekstrudirani PE/PA film tubularno ekstrudirani i koekstrudirani omoti za kobasičarske proizvode, na bazi poliamida i polietilena, kao i PVC film i folija postupkom ekstruzije i tubularne ekstruzije.

Od ostalih polugotovih proizvoda proizvode se polimetil metakrilatne (PMMA) ploče, postupkom blok polimerizacije i laka veštačka koža na bazi PVC-a i celuloznih polimera, kao i ploče i profili za mašinsku obradu na bazi PE, PP, PA i PVC.

Proizvodi za građevinarstvo predstavljaju veoma značajno područje, koje učestvuje sa više od 40% u ukupnoj proizvodnji plastičnih proizvoda. Proizvode se PE, PVC i PP cevi za vodovod i kanalizaciju, drenažu, navodnjavanje i transport gasa i industrijskih fluida. Spiralne PE i PP cevi prečnika do 3000 mm po BAUKU-postupku, kao i armirane poliestarske cevi po VEROC-postupku, takođe su zastupljene. Proizvodnja PVC, PP elektro instalacionih cevi, PP-3 cevi za kućne vodovodne i termo instalacije, kao i PA, PE cevi za hidrauliku i pneumatiku, nadopunjuje ovaj široki asortiman plastičnih cevi za čiju proizvodnju kapaciteti premašuju potrebe domaćeg tržišta, tako da se značajne količine izvoze.

Proizvodnja PVC podnih obloga i izolacionih penastih materijala, na bazi poliuretana i polistirola, podmiruje potrebe domaćeg tržišta. Više od polovine proizvodnje podnih obloga izvozi se u druge zemlje.

Građevinski PVC profili proizvode se već više od 25 godina. Međutim, tek uvođenjem nove proizvodnje PVC profila i gotovih prozora i vrata, naglo je povećana primena ovih proizvoda ali time nisu iscrpljene mogućnosti tržišta, što obećava dalji trend porasta.

Ambalaža, sa učešćem od 30-35% u ukupnoj proizvodnji plastičnih proizvoda, predstavlja drugo po obimu područje prerade plastičnih masa. Po broju firmi koje se bave ovom proizvodnjom i broju radnika koji su na tome angažovani, ovo područje je bez sumnje najznačajnije. Pored ambalaže koja se proizvodi brizganjem, duvanjem, termooblikovanjem i konfekcioniranjem iz filma, proizvodi se i ambalaža pletena i tkana, roto livena, od ekspandirajućeg polistirena, cisterne i kontejneri od armiranog poliestra i dr.

Najveća ekspanzija u ovoj oblasti zabeležena je kod proizvodnje PET predformi i boca za gaziranu i negaziranu vodu, jestivo ulje i osvežavajuće napitke. Za nekoliko godina dostignuta je proizvodnja od 35.000 t.

Tehničke komponente za elektro-elektronsku, auto, mašinsku i industriju bele tehnike proizvode se uglavnom od svih inženjerskih polimera i svim standardnim tehnikama prerade.

 
                   
    Potrošnja polimera u Srbiji (t)  
     
       
                   
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.