Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plastičnih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

                   
   

JUPLAS DANAS

  Osnivanje
JUPLAS danas
Organizaciona struktura
Ugovor o udruživanju
Statut
Doprinos članova (članirana)
Postupak učlanjenja
Pridruženo članstvo
Simpozijum PLASTPROGRES
 
           
 
                   
    Danas "JUPLAS" ima sledeće osnovne aktivnosti:
 • poslovne
 • razvojne
 • informacione
 • promotivne
   
 
       
    POSLOVNE AKTIVNOSTI
 
 
   
 • Sarađuje sa privrednim komorama, državnim agencijama, institucijama i ministarstvima.
 • Prati donošenje zakona i propisa i istupa u interesu svojih članova i cele grane delatnosti.
 • Preduzima aktivnosti za izmenu i dopunu zakona, propisa i uredbi
  koji pogađaju članove.
 • Utiče na regulaciju tržišta i usklađivanje tržišnih odnosa.
 • Iznalazi izvozne mogućnosti i zainteresovane strane partnere za zajednička ulaganja u SCG.
   
 
       
    RAZVOJNE AKTIVNOSTI
 
 • Sarađuje sa asocijacijama, razvojnim institutima, časopisima u zemlji i inostranstvu.
 • Prati tehnološki razvoj i sugeriše članovima pravce razvoja.
 • Organizuje stručne skupove, zajedničke probe novih materijala i promocije proizvođača sirovina i opreme.
 • Učestvuje u kreiranju i izradi planova i strategija razvoja industrije plastičnih masa SCG.
 • Organizuje rad na izradi standarda materijala i proizvoda i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima.
 • Preduzima aktivnosti u cilju zaštite čovekove sredine, ali i brani interese članova od neosnovanih napada.
 • U saradnji sa stranim asocijacijama i firmama, obezbeđuje besplatne kurseve i boravak u inostranstvu za tehnička lica članova.
 • Organizuje grupne posete najvažnijim evropskim sajmovima ("K", "PLAST", "EUROPLAST", "INTERPLAST") a po potrebi i drugim.
 • Organizuje već tradicionalni godišnji simpozijum "PLASTPROGRES" na kome strani proizvođači sirovina i opreme informišu domaće stručnjake i poslovne ljude o tehnološkim novinama u oblasti plastike.
   
 
       
    INFORMACIONE AKTIVNOSTI
 
 
   
 • Preko svojih publikacija, informiše članove o kretanju proizvodnje, uvoza i izvoza, novoinstaliranim kapacitetima, tržišnim kretanjima, zakonima i propisima, svetskim cenama sirovina i svim aktivnostima poslovnog udruženja.
 • Za potrebe članova, obezbeđuje tehničko-tehnološke i tržišne informacije, kroz saradnju sa stranim i domaćim asocijacijama, institucijama i firmama.
 • Preko E-mail-a dostavlja članovima sve interesantne materijale koje poslovno udruženje dobija od Privredne komore Srbije, raznih agencija i institucija (materijali sa sednica, programi za podsticaj izvoza, razvoja, promocija i sl).

 

 
    PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
 • Organizuje zajednička izlaganja članova na sajmovima i izložbama u inostranstvu a po potrebi i u zemlji.
 • Izdaje katalog članova, u štampanom i elektronskom obliku, i preko svog Site-a informiše domaću i inostranu javnost o proizvodima svojih članova.
 • Odgovara na telefonske, E-mail i direktne upite, iz zemlje i inostranstva, u vezi proizvodnog programa članova.
 • Organizuje promocije članova za vreme sajamskih nastupa, a po potrebi, i za vreme stručnih skupova i drugih događanja ili posebne promocije.
 
                   
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.