Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plastičnih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

                   
   

POSTUPAK UČLANJENJA

  Osnivanje
JUPLAS danas
Organizaciona struktura
Ugovor o udruživanju
Statut
Doprinos članova (članirana)
Postupak učlanjenja
Pridruženo članstvo
Simpozijum PLASTPROGRES
 
           
 
                   
    Učlanjenje se vrši dostavljanjem Pristupnice, overene pečatom, potpisane od strane zastupnika (vlasnika) firme i zavedene u delovodnom protokolu.
Pristupnica se popunjava u dva primerka, jedan za JUPLAS i jedan za potrebe firme.

Članstvo teče od dana prijema Pristupnice u Poslovnom udruženju, a konačan prijem u članstvo vrši Izvršni odbor Poslovnog udruženja ili Skupština na prvoj narednoj sednici.

U slučaju da novi član ne bude primljen, uplaćeni doprinos se vraća.
Po prijemu Pristupnice, Poslovno udruženje obaveštava novog člana koja dokumenta i podatke treba da dostavi radi određivanja mesečnog doprinosa i upisa.

Da bismo Vam olakšali postupak učlanjenja, možete preuzeti Pristupnice:

 
                   
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.