Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plastičnih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

                   
   

Simpozijum PLASTPROGRES

     
               
                   
    SIMPOZIJUM pod nazivom PLASTPROGRES se neprekidno održava svake godine, počev od 2001. i to u prolećnom terminu (februar-mart). Osnovna svrha je da strani predstavnici najpoznatijih evropskih firmi obave prezentaciju svojih dostignuća i inovacija direktno primenljivih u našu industriju prerade plastike. Radi se o problematici vezanoj za tehnologije prerade i odgovarajuću glavnu i pomoćnu tehnološku opremu, sirovine i aditive, kao i finalne proizvode. Na skupu je omogućeno da naši stručnjaci imaju i direktne kontakte sa stručnjacima iz inostranstva, gde se razmatraju komercijalni i tehničko-tehnološki aspekti vezani za industriju plastike.

Predavanja održana na:
• Simpozijumu „PLASTPROGRES 01“
• Simpozijumu „PLASTPROGRES 02“
• Simpozijumu „PLASTPROGRES 03“
• Simpozijumu „PLASTPROGRES 04“
• Simpozijumu „PLASTPROGRES 05“
• Simpozijumu „PLASTPROGRES 06“
su u štampanom obliku za prva tri simpozijuma, a za ostale su u elektronskom obliku (na CD-u).

Ukoliko postoji interesovanje za neki od ovih simpozijuma, ili za određeni pojedinačni rad, članovi „JUPLAS“-a mogu besplatno dobiti potrebne informacije, a ostali zainteresovani pod povoljnim uslovima.

Kompletan spisak autora i naslova predavanja
sa poslednja četiri održana simpozijuma PLASTPROGRES

PLASTPROGRES '07
14, 15. mart 2007.

Mesto održavanja: Beograd – SAVA CENTAR
Organizator: JUPLAS Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Generalni sponzor: IFC – International Finance Corporation

Predavanja

 • IFC – International Finance Corporation
  • Kratka najava osnovnih projekata IFC u Srbiji; Dragan Obrenović
  Poseban osvrt na projekat IFC za reciklažu sekundarnih sirovina u Srbiji u okviru toga i plastike.
 • HIPOL AD - Odžaci
  • HIPOL-integracija u ORKA Grup, planovi i perspektive daljeg razvoja; Groga Čenčič
 • BOREALIS POLYMERS NV - Belgija
  • Optimizacija rešenja za fleksibilnu ambalažu; Dario Kovačević
  Konkurentnost na bazi poboljšanih osobina i ušteda u troškovima proizvodnje osnovni je pravac delovanja firme BOREALIS kada je u pitanju optimizacija rešenja za fleksibilnu ambalažu na bazi PE filma.
 • BOREALIS POLYMERS NV – Belgija
  • Novi BORSTAR i BORCENE materijali; Hans Georg Davknes
  Biće reči o najnovijim poboljšanjima u oblasti LDPE, LLDPE, HDPE i mLLDPE filma, mono i koekstrudiranog, prvenstveno za pakovanje hrane. Najznačajnija poboljšanja najavljena su u mehničkim osobinama, barijernosti i transparentnosti, mogućnosti štampanja.
 • ENGEL AUSTRIA GmbH - Austrija
  • Prva pozicija u pakovanju; Herbert Kaindl
  Proizvodnja ambalaže tankih zidova; Etiketiranje u kalupu (IML) i prednosti; Karakteristike ENGEL SPEED mašina za brizganje; Brizganje i kontrola kvaliteta zatvarača za PET boce.
 • MOTAN GmbH - Nemačka
  • Sistemi za manipulaciju materijalom u industriji prerade plastike; Detlev Schmidt
 • TICONA AUSTRIA GmbH - Austrija
  • Proizvodi TICONA-e za inteligentne transportne sisteme i CELSTRAN termoplastični kompozit; Marko Maganja
 • MOTAN GmbH - Nemačka
  • Predstavljanje sistema za manipulaciju PET materijalom pri proizvodnji predformi; Detlev Schmidt
 • SOLVAY SOLVIN SA - Belgija
  • PVC i prirodna vlakna: uspešan spoj; Claudine Bloyaert
  PVC sa drvenim vlaknima (WPVC); Proizvodnja WPVC profila, osobine i prednosti; Primena i cenovni efekti.
 • SOLVAY ADVANCED POLYMERS - Belgija
  • Više plastika sa više performansi; Philippe Brasseur
  Ultra polimeri; Sulfon polimeri; Aromatski poliamidi. Poređenje karakteristika i primena.
 • FARREL LIMITED - Engleska
  • Kontinualni sistemi mešanja; Fraser Bruce
 • KRAUSS MAFFEI Kunststofftechnik GmbH – Nemačka
  • Mašine za brizganje plastike i roboti sa primenom u industriji pakovanja i autoindustriji; Kristina Radović, Peđa Sandić
 • Zastupnik NEOFYTON-Novi Sad
  prezentovaće i opremu iz svog programa: mašine za duvanje PET-a, mašine za ekstruziju korugovanih cevi, rashladne uređaje, prateću opremu za plastiku.

PLASTPROGRES ’08
13-14. mart 2008.

Mesto održavanja: Beograd, SAVA CENTAR
Organizatori: JUPLAS Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Privredna komora Srbije
Generalni sponzor: IFC – International Finance Corporation

Predavanja

 • Marco Solinas, UNILOY MILACRON-Italija
  Tehnologije duvanja za proizvodnju šupljih artikala u automobilskoj industriji
 • Jens Albrecht, UNILOY MILACRON-Italija
  Inovacije za efikasnost: Napredne tehnologije duvanja za industriju pakovanja
 • Carlos Demnati, BEKUM MASCHINEN FABRIKEN- Nemačka
  Novi razvojni trendovi u ekstruzionom duvanju za prehrambenu industriju
 • Nevenka Maric, DIOKI- Hrvatska
  OKITEN® i DINALEN® za tanki (≤ 0,060 mm), tiskani, stezljivi film
 • Josipa Utikovic, DIOKI-Hrvatska
  Pjeneći polistiren OKIROL E/EF
 • Herwig Nowag, FERROMATIK MILACRON
  Specijalne primene kod injekcionog presovanja
 • Gordana Pehnec Pavlovic- HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
  Pokazatelji proizvodnje i prerade polimera u Republici Hrvatskoj
 • Nebojsa Đurasovic, HIP-PETROHEMIJA-Pančevo
  Modernizacija fabrike PEVG Status projekta 2008
 • Marija Popov, Ljiljana Pop-Manic i Ivana Pavlovic,
  HIP-Petrohemija i njen značaj u petrohemijskoj industriji Jugoistočne Evrope
 • Dragan Obrenovic, IFC-International Finance Corporation
  Program poslovnog povezivanja u oblasti reciklaže
 • Marko Fernandez, SIEPA
  Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

PLASTPROGRES ’09
10. mart 2009.

Mesto održavanja: Beograd, Privredna komora Srbije, Resavska 13-15
Organizatori: JUPLAS Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Privredna komora Srbije
Sponzor: ULB Company – Beograd

Predavanja

 • Vekoslav Šošević, Privredna komora Srbije – Beograd
  Stanje u hemijskoj industriji sa osvrtom na industriju plastičnih masa
 • Riccardo Fabiani, PlasticEurope, Milano, Italija
  Propisi o plastičnom pakovanju u Evropi: sadašnje stanje i novi pristupi
 • Riccardo Fabiani, PlasticEurope, Milano, Italija
  Upravljanje plastičnim otpadom u Evropi: sadašnja situacija i perspektive
 • Mario Maggiani – ASSOCOMAPLAST, Milano, Italija
  Poslednje tehničke inovacije iz Italije
 • Mario Maggiani – ASSOCOMAPLAST, Milano, Italija
  Reciklaža plastične ambalaže
 • Nevenka Marić, DIOKI D.D. Hrvatska
  Okiten i Dinalen u primjeni za tanki (≤ 0,060 mm) tiskani stezljivi film
 • Nada Dojčinovski, ULB Company Lučani
  ULB Company - Proizvodnja PVC folija
 • Dragan Škobalj, VUJIĆ Valjevo
  Prozorski profili od tvrdog PVC-a i njihov uticaj na zaštitu životne sredine
 • Miloš Đokić, Rade Joksimović INMOLD Požega, Hans Wenzel, STORK Holandija
  IML sistemi za proizvodnju tankozidne ambalaže za potrebe prehrambene i hemijske industrije
 • Marko Fernandez, SIEPA, Beograd
  Kako povećati izvoz i strana ulaganja u Srbiju? Značaj i uloga SIEPA

PLASTPROGRES 2010
23. mart 2010.

Mesto održavanja: Beograd, Privredna komora Srbije, Resavska 13-15
Organizatori: JUPLAS Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Privredna komora Srbije
Sponzori– Glavni sponzor: ASSOCOMAPLAST, Italija
Sponzor: ULB COMPANY, Beograd

Predavanja

 • Vekoslav Šošević, Privredna komora Srbije – Beograd
  “Stanje u hemijskoj
  industriji sa osvrtom na industriju plastičnih masa”
 • Giuseppe Riva, Roberto Saettone, PlasticsEurope – Mediteranski klaster,
  Milano, Italija

  “Najnoviji podaci o uticaju krize na industriju plastičnih
  masa”
 • Marija Popov, HIP “PETROHEMIJA”, Pančevo
  “Svetska kriza-šta se dogodilo sa polimerima u Srbiji?”
 • Alberto Colnago, ASSOCOMAPLAST, Milano, Italija
  ”Najnovije tehničke informacije o italijanskoj opremi za preradu plastičnih masa“
 • Alessandro Robotti, BAUSANO & FIGLI, Italija
  “Dvopužni ekstruderi visokih performansi”(Novi ekstruderi; poboljšani sistem ventovanja, višepogonski
  prenosni sistem, hlađenje cilindra itd.)
 • Davide Chiavinato, GREEN BOX, Italija
  ”Oprema za hlađenje”
  (Razvoj sistema za hlađenje sa gledišta uštede energije, pregled pojedinačnih slučajeva)
 • Vlado Merzel, DIOKI D.D., Hrvatska:
  „ Proizvodnja polistirena u društvu DIOKI“
 • Josipa Kosić-Vukšić, DIOKI – Hrvatska
  “Pjeneći polistiren OKIROL E/EF“
 • Šandor Varga, SZEPLAST, Mađarska
  „PVC kompaund sa firmom SZEPLAST”
 • Rade Joksimović, INMOLD, Požega
  “Reparacija alata uz pomoć raznih tehnika
  zavarivanja, a prioritetno laserskim navarivanjem”
 • Mirjana Saveski, PRIMEX, Beograd
  WITTMANN BATTENFELD – „Pregled proizvodnog programa“
 
                   
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.