Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plastičnih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

     
       
           
     
   
 
    Simpozijum PLASTPROGRES 2011
22. mart 2011.

I ove godine, kao i prethodnih održaće se tradicionalni simpozijum PLASTPROGRES , 22. marta 2011. u Beogradu u prostorijama Privredne komore Srbije, koja je ujedno i suorganizator ovog skupa. Predviđena su izlaganja inostranih i domaćih autora iz najaktuelnijih oblasti proizvodnje, prerade i primene plastičnih masa. Pored ovih osnovnih tema pozvani predavači će izložiti najnovije trendove u oblasti zaštite životne sredine i marketinških podataka o industriji polimera u Evropi i Srbiji.

Informaciju o skupu možete pogledati u engleskoj verziji web site, gde se nalazi poziv za učešće stranim kompanijama.

 
   
 
    Sajam PLAST SRBIJA 2011

Posetite
Međunarodni sajam za plastičnu i gumenu industriju PLAST SRBIJA 2011.
(International Exhibition for Plastic and Rubber Industry)
Novi Sad, 23-25. mart 2011.

U Novom Sadu se u periodu 23.-25. marta 2011. godine održava prvi put sajam PLAST Srbija 2011.god. Organizator sajma je firma ICM International d.o.o. I PASSSION FOR PERFECTION, a od PU »JUPLAS« jer zatraženo da bude jedan od partnera ovog sajma. Kako PU »JUPLAS« podržava sve akcije oko održavanja sajmova, skupova i drugih manifestacija iz oblasti plastičnih masa pozivamo naše članove i sve druge plastičare da učestvuju na ovom sajmu, bilo kao izlagači ili kao posetioci.

Preuzmite informacije o sajmu:

 
   
 
    SARADNJA JUPLASA SA VODEĆIM ASOCIJACIJAMA PLASTIČARA U EVROPI  
       
    PLASTICS EUROPE

Ovo je jedina evropska nadnacionalna organizacija koja obuhvata proizvođače plastičnih masa, a u zajednici sa EUPC pokriva sve oblasti iz proizvodnje, prerade i primene plastičnih masa. Članice PlasticsEurope su odavno već zapadno-evropske zemlje, a zemlje Centralne i Istočne Evrope su to postale pre nekoliko godina. Centrala PlasticsEurope se nalazi u Briselu i postoji pet Klastera: Zapadni, Severni, Srednji, Iberijski i Mediteranski. Mi smo svrstani u Mediteranski klaster koji obuhvata Italiju, Grčku, Tursku, Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar i Maltu. U perspektivi se ovom Klasteru mogu priključiti Albanija i druge bivše republike SFRJ, sem Hrvatske i Slovenije, koje su već nekoliko godina članice PlasticsEurope.
Srbija je zvanično primljena u ovu nadnacionalnu organizaciju u toku sastanka koji je održan 26.3.2009. godine tokom odvijanja sajma PLAST’09 u Milanu. Na bazi članstva može se očekivati pomoć u dobijanju informacija i podataka o pojedinim temama koje su od interesa za članice PU „JUPLAS“.
Sastanci predstavnika zemalja članica u Mediteranskom klasteru se organizuju u proseku dva puta godišnje. U toku 2009. godine održani su sastanci u Milanu u Sofiji, a u toku 2010. u Rimu i Dizeldorfu. Na ovim skupovima, koji obično traju dva dana radni deo obuhvata dva osnovna aspekta, opšta predavanja o stanju plastične industrije u svetu, a posebno u Evropi, aktivnostima koje sprovodi PlasticsEurope, dok se drugi deo sastoji od izlaganja zemalja članica klastera. Na ovaj način se mogu dobiti osnovni podaci o proizvodnji, potrošnji i trendovima u svakoj od pojedinačnih zemalja članica. Kako su tokom ovih susreta uspostavljeni i direktni kontakti sa odgovarajućim nacionalnim asocijacijama i njihovih predstavnicima, moguće je dobiti i detaljnije podatke o industriji plastičnih masa u ovim zemljama, ukoliko je to od interesa PU „JUPLAS“.
Imajući ovo u vidu pristupanje PU „JUPLAS“ organizaciji PlasticEurope može da bude od dalekosežnog značaja za dalji rad i aktivnosti Poslovnog udruženja.

EuPC (European Plastics Converters)
Uspostavljena je saradnja i sa drugom nadnacionalnom orgnizacijom u Evropi EuPC preko koje se mogu ostvariti projekti koji su inače već aktuelni u Evropskoj uniji. Ovakve projekte su već radile mnoge susedne zemlje (Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Turska) i svuda su dale dobre rezultate.
U svakom slučaju nama predstoji upoznavanje sa regulativom u Evropskoj uniji i sprovođenje određenih direktiva i propisa, što će biti jedan od prioritetnih zadataka u narednom periodu.
 
   
 
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.